1534753007623454.jpg

Dr. Ruixue Chen  (陈瑞雪)Graduation Destination:

State Power Investment Corporation


Email:

sherrychen27@163.com


Education Background

2015.09 – 2020.06    Ph.D., Energy Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University

2011.09 – 2015.06   B.S. in Chemistry, Sichuan University


Working Experiences

2020.07Present   State Power Investment Corporation


Patents

1. 邓德会、崔晓菊、陈瑞雪、苏海燕、于良、包信和,一种电催化水汽变换反应制备高纯氢气的催化剂和装置,201810940135.4,2018.08.17


Publications

5. Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

Unveiling the active site of metal-free nitrogen-doped carbon for electrocatalytic carbon dioxide reduction 

Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 100145

DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100145

4. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Robust interface Ru centers for high-performance acidic oxygen evolution

Advanced Materials, 2020, 32, 1908126

DOI: 10.1002/adma.201908126

3. Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang, Dehui Deng*

Highly Selective Production of Ethylene by Electroreduction of Carbon Monoxide

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 154-160

DOI: 10.1002/anie.201910662

2. Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

Room-Temperature Electrochemical Water-Gas Shift Reaction for High Purity Hydrogen Production

Nature Communications, 2019, 10, 86

DOI: 10.1038/s41467-018-07937-w

1. Xinchang Wang, Yu Wang, Huayan Yang, Hongxun Fang, Ruixue Chen, Yibin Sun, Nanfeng Zheng, Kai Tan, Xin Lu, Zhongqun Tian& Xiaoyu Cao *

Assembled molecular face-rotating polyhedra to transfer chirality from two to three dimensions

Nature communications 2016, 7, 12469

DOI: 10.1038/ncomms12469