Publication List


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  Result: 45 theses.
  1

  3D MoS2 foam integrated with carbon paper as binder-free anode for high performance sodium-ion batteries

  Fangying Zheng, Zeyu Wei, Huicong Xia, Yunchuan Tu, Xiangyu Meng, Kaixin Zhu, Jiao Zhao, Yimin Zhu, Jianan Zhang, Yan Yang*, Dehui Deng*

  Journal of Energy Chemistry 65 (2022) 26
  DOI:
   
  2

  Electron penetration triggering interface activity of Pt-graphene for CO oxidation at room temperature

  Yong Wang, Pengju Ren, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Zhongmiao Gong, Yi Cui, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Wujun Zhang, Chao Ma, Liang Yu, Fan Yang, Ye Wang, Xinhe Bao, Dehui Deng*

  Nature Communications 12 (2021) 5814
  DOI:
   
  3

  Encapsulating FeCo alloys by Single Layer Graphene to Enhance Microwave Absorption Performance

  Xiaoju Cui, Qiaorong Jiang, Chunsheng Wang, Suheng Wang, Zhiyuan Jiang*, Xueai Li*, Dehui Deng*

  Materials Today Nano 16 (2021) 100138
  DOI:
   
  4

  Highly efficient conversion of surplus electricity to hydrogen energy via polysulfides redox

  Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Suheng Wang, Dehui Deng*

  The Innovation 2 (2021) 100144
  DOI:
   
  5

  Research progress of catalysts for thermocatalytic ammonia synthesis

  Shuang Qiu, Rui Huang, Hongxia Wang*, Dehui Deng*

  Journal of Molecular Science 37 (2021) 283
  DOI:
   
  6

  Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

  Jingting Hu, Liang Yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinqin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*

  Nature Catalysis 4 (2021) 242
  DOI:
   
  7

  Nonuniform electric field-enhanced in-source declustering in high-pressure photoionization/photoionization-induced chemical ionization mass spectrometry for operando catalytic reaction monitoring

  Ningbo Wan, Jichun Jiang, Fan Hu, Ping Chen, Kaixin Zhu, Dehui Deng, Yuanyuan Xie, Chenxin Wu, Lei Hua*, Haiyang Li*

  Analytical Chemistry 93 (2021) 2207
  DOI:
   
  8

  Highly efficient conversion of methane to formic acid under mild conditions at ZSM-5-confined Fe-sites

  Kaixin Zhu, Suxia Liang, Xiaoju Cui, Rui Huang, Ningbo Wan, Lei Hua, Haiyang Li, Hongyu Chen, Zhenchao Zhao, Guangjin Hou, Mingrun Li, Qike Jiang, Liang Yu*, Dehui Deng*

  Nano Energy 82 (2021) 105718
  DOI:
   
  9

  Inactivating SARS-CoV-2 by electrochemical oxidation

  Yunchuan Tu, Wei Tang, Liang Yu, Zheyi Liu, Yanting Liu, Huicong Xia, Haiwei Zhang, Shiyun Chen, Jia Wu, Xiaoju Cui, Jianan Zhang, Fangjun Wang*, Yangbo Hu*, Dehui Deng*

  Science Bulletin 66 (2021) 720
  DOI:
   
  10

  Catalytic Conversion of C1 Molecules under Mild Conditions

  Xiaoju Cui, Rui Huang, Dehui Deng*

  EnergyChem 3 (2021) 100050
  DOI:
   
  11

  Catalysis for Selected C1 Chemistry

  Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chem 6 (2020) 2497
  DOI:
   
  12

  Unveiling the Active Site of Metal-Free Nitrogen-doped Carbon for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction

  Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

  Cell Reports Physical Science 1 (2020) 100145
  DOI:
   
  13

  Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

  Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

  Nature Communications 11 (2020) 3315
  DOI:
   
  14

  Direct transformation of dinitrogen: synthesis of N-containing organic compounds via N−C bond formation

  Ze-Jie Lv, Junnian Wei, Wen-Xiong Zhang, Ping Chen, Dehui Deng, Zhang-Jie Shi, Zhenfeng Xi*

  National Science Review 7 (2020) 1564
  DOI:
   
  15

  Chain Mail for Catalysts

  Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 15294
  DOI:
   
  16

  Robust Interface Ru Centers for High-Performance Acidic Oxygen Evolution

  Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

  Advanced Materials 32 (2020) 1908126
  DOI:
   
  17

  Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

  Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

  Nature Communications 11 (2020) 2312
  DOI:
   
  18

  Distance synergy of MoS2-confined Rhodium atoms for highly efficient hydrogen evolution

  ​Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 10502
  DOI:
   
  19

  Direct Electrochemical Ammonia Synthesis from Nitric Oxide

  Jun Long, Shiming Chen, Yunlong Zhang, Chenxi Guo, Xiaoyan Fu, Dehui Deng*, Jianping Xiao*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 9711
  DOI:
   
  20

  Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution

  Yunchuan Tu, Jiao Deng, Chao Ma, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

  Nano Energy 72 (2020) 104700
  DOI:
   
  21

  Highly efficient H2 production from H2S via a robust graphene-encapsulated metal catalyst

  Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Energy & Environmental Science 13 (2020) 119
  DOI:
   
  22

  Highly Selective Production of Ethylene by the Electroreduction of Carbon Monoxide

  Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 154
  DOI:
   
  23

  Bimetallene advances oxygen electrocatalysis

  Dehui Deng*

  Science China Chemistry 63 (2020) 147
  DOI:
   
  24

  Confinement catalysis with 2D materials for energy conversion

  Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Advanced Materials 31 (2019) 1901996
  DOI:
   
  25

  Direct Methane Conversion under Mild Condition by Thermo-, Electro- or Photocatalysis

  Xianguang Meng, Xiaoju Cui, N. Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Chem  5 (2019) 2296
  DOI:
   
  26

  Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction

  Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy  61 (2019)  611
  DOI:
   
  27

  Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene

  Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

  Journal of Energy Chemistry 36 (2019) 47
  DOI:
   
  28

  Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

  Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*

  Nano Research  12 (2019)  2313
  DOI:
   
  29

  Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production

  Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

  Nature Communications 10 (2019) 86
  DOI:
   
  30

  Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications

  Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chemical Reviews  119 (2019)  1806
  DOI:
   
  31

  Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction

  Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 16339
  DOI:
   
  32

  A study of FeNx/C catalysts for the selective oxidation of unsaturated alcohols by molecular oxygen

  Jinping Zhang, Shinichi Nagamatsu, Junmou Du, Chaoli Tong, Huihuang Fang, Dehui Deng, Xi Liu, Kiyotaka Asakura*, Youzhu Yuan*

  Journal of Catalysis 367 (2018) 16
  DOI:
   
  33

  Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation

  Yunchuan Tu, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy 52 (2018) 494
  DOI:
   
  34

  The rise of two-dimensional MoS2 for catalysis

  Jun Mao, Yong Wang, Zhilong Zheng, Dehui Deng*

  Frontiers of Physics 13 (2018) 138115
  DOI:
   
  35

  Room-temperature methane conversion by graphene-confined single iron atoms

  Xiaoju Cui, Haobo Li, Yan Wang, Yuanli Hu, Lei Hua, Haiyang Li, Xiuwen Han, Qingfei Liu, Fan Yang, Limin He, Xiaoqi Chen, Qingyun Li, Jianping Xiao, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chem 4 (2018) 1902
  DOI:
   
  36

  Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radicals with graphene-encapsulated metal nanoshields

  Junying Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuan-Ming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiao-Dong Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Nano Research 11 (2018) 2821
  DOI:
   
  37

  Graphene layer reinforcing mesoporous molybdenum disulfide foam as high-performance anode for sodium-ion battery

  Jiao Deng, Cheng Zeng, Chao Ma, Jon Fold Von Bülow, Lei Zhang*, Dehui Deng*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

  Materials Today Energy 8 (2018) 151
  DOI:
   
  38

  Visible light-driven C-H activation and C-C coupling of methanol into ethylene glycol

  Shunji Xie, Zebin Shen, Jiao Deng, Pu Guo, Qinghong Zhang, Haikun Zhang, Chao Ma, Zheng Jiang, Jun Cheng*, Dehui Deng*, Ye Wang* 

  Nature Communications 9 (2018) 1181
  DOI:
   
  39

  (Book Chapter)Carbon‐Based, Metal‐Free Catalysts for Chemical Productions

  Dehui Deng, Xiulian Pan, Xingyun Li, Xinhe Bao

  Published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA   (2018) 
  DOI:
   
  40

  Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application, and perspective

  Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Advanced Materials 29 (2017) 1606967
  DOI:
   
  41

  Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting

  Xiangyu Meng, Dehui Deng*

  Chinese Science Bulletin 62 (2017) 3154
  DOI:
   
  42

  Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production 

  Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao* 

  Nature Communications 8 (2017) 14430
  DOI:
   
  43

  Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis

  Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chinese Journal of Catalysis 38 (2017) 1443
  DOI:
   
  44

  Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix

  Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li, Dehui Deng, Fan Yang*, Xinhe Bao*

  Applied Surface Science 410 (2017) 111
  DOI:
   
  45

  Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction

  Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy 32 (2017) 353
  DOI: