1534753484328494.jpgSuheng Wang  (王苏恒)


Graduation Destination:

Xiamen xiawu new energy material Co., Ltd


Email:

suhengwang@foxmail.com

Education Background

2015.09 – 2021.12    Ph.D.in Chemistry college, Xiamen University

2011.09 – 2015.06   B.S. in Chemistry college, Xiamen University


Publications

9. Suheng Wang#, Kelechi Uwakwe#, Liang Yu*, Jinyu Ye, Yuezhou Zhu, Jingting Hu, Ruixue Chen, Zheng Zhang, Zhiyou Zhou, Jianfeng Li, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

Highly efficient ethylene production via electrocatalytic hydrogenation of acetylene under mild conditions

Nature Communications 2021, 12, 7072

DOI: 10.1038/s41467-021-27372-8

8. Xiaoju Cui#, Qiaorong Jiang#, Chunsheng Wang, Suheng Wang, Zhiyuan Jiang*, Xueai Li*, Dehui Deng*

Encapsulating FeCo alloys by single layer graphene to enhance microwave absorption performance

Materials Today Nano 2021, 16, 100138

DOI: 10.1016/j.mtnano.2021.100138

7. Mo Zhang#, Jing Guan#, Yunchuan Tu, Suheng Wang, Dehui Deng*

Highly efficient conversion of surplus electricity to hydrogen energy via polysulfides redox

The Innovation 2021, 2,100144

DOI: 10.1016/j.xinn.2021.100144

6. Mo Zhang#, Jing Guan#, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Highly efficient H2 production from H2S via a robust graphene-encapsulated metal catalyst

Energy & Environmental Science 2020, 13, 119

DOI: 10.1039/C9EE03231B

5. Suheng Wang#, Haobo Li#, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene

Journal of Energy Chemistry 2019, 36, 47

DOI: 10.1016/j.jechem.2019.04.003

4. Xiaoju Cui#, Hai-Yan Su#, Ruixue Chen#, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production

Nature Communications 2019, 10, 86

DOI: 10.1038/s41467-018-07937-w

3. Zheng Zhang#, Jianping Xiao#, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*

Reaction mechanisms of well-defined metal-N4 sites in electrocatalytic CO2 reduction

Angewandte Chemie International Edition 2018, 57, 16339

DOI: 10.1002/anie.201808593

2. Xiaoqi Chen#, Liang Yu#, Suheng Wang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction

Nano  Energy 2017, 32, 353

DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.12.056

1. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S. Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production

Nature communications  2017, 8, 14430

DOI: 10.1038/ncomms14430