1535449916196892.jpg

Dr. Yunchuan Tu  (涂云川)Graduation Destination:

Chongqing University


Email:

tuyuncn@163.com
Education Background

2008.09 – 2012.06    B. S., Department of Chemistry, Sichuan University
2013.09 – 2014.08    Graduate course studying, University of Science and Technology of China (USTC)
2014.08 – 2018.11    Ph. D, State key laboratory of catalysis, Dalian institute of chemical physics (DICP)


Working Experiences

2021.04Present    Working in Chongqing University

2018.122021.04    Postdoctor in Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University


Patents

8. 邓德会,刘艳廷,涂云川,薄鑫,舒运茂,一种电化学空气净化装置,202120328123.3,2021.02.04

7. 邓德会,刘艳廷,涂云川,薄鑫,舒运茂,一种电化学空气净化装置及方法,202110159138.6,2021.02.04

6. 邓德会,涂云川,刘艳廷,于良,一种电化学消杀新型冠状病毒的装置,202023288566.9,2020.12.30

5. 邓德会,涂云川,刘艳廷,于良,一种电化学消杀新型冠状病毒的装置与方法,202011613903.9,2020.12.30

4. 邓德会,张云龙,陈世明,昝灵兴,涂云川,一种低温活化甲烷制备含氧有机化合物的方法,202011455739.3,2020.12.10

3. 邓德会,魏泽宇,涂云川,一种介孔二硫化钼/碳复合材料的制备方法与应用,202011311948.0,2020.11.20

2. 邓德会,涂云川,张默,包信和,一种层数可控的碳封装金属纳米颗粒的制备方法,ZL 201810831980.8,2018.07.26

1. 邓德会,涂云川,包信和,一种有序介孔碳内嵌高分散金属原子的制备方法,ZL 201711371874.8,2017.12.19


Publications

12. Yunchuan Tu, Wei Tang, Liang Yu, Zheyi Liu, Yanting Liu, Huicong Xia, Haiwei Zhang, Shiyun Chen, Jia Wu, Xiaoju Cui, Jianan Zhang, Fangjun Wang*, Yangbo Hu*, Dehui Deng*

Inactivating SARS-CoV-2 by electrochemical oxidation

Science Bulletin, 2021, 66, 720-726

DOI: 10.1016/j.scib.2020.12.025

11. Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

Unveiling the active site of metal-free nitrogen-doped carbon for electrocatalytic carbon dioxide reduction 

Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 100145

DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100145

10. Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

Nature Communications, 2020, 11, 3315

DOI: 10.1038/s41467-020-17199-0

9. Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

Nature Communications, 2020, 11, 2312

DOI: 10.1038/s41467-020-15965-8

8. Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

Distance synergy of MoS2-confined Rhodium atoms for highly efficient hydrogen evolution,

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 10502-10507

DOI: 10.1002/anie.202003484

7. Yunchuan Tu, Jiao Deng, Chao Ma, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution

Nano Energy, 2020, 72, 104700

DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.104700

6. Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Highly Efficient H2 Production from H2S via a Robust Graphene Encapsulating Metal Catalyst

Energy & Environmental Science, 2020, 13, 119-126

DOI: 10.1039/C9EE03231B

5. Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction

Nano Energy, 2019, 29, 61, 611

DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.04.049

4. Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

Nano Research, 2019, 12, 2313

DOI: 10.1007/s12274-019-2316-9

3. Yunchuan Tu, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation

Nano Energy  2018, 52, 494-500

DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.07.062

2. Yunchuan Tu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Nanocarbons and their hybrids as catalysts for non-aqueous lithium–oxygen batteries

J. Energy Chem. 2016, 25, 957-966

DOI: 10.1016/j.jechem.2016.10.012

1. Yunchuan Tu, Haobo Li, Dehui Deng*, Jianping Xiao, Xiaoju Cui, Ding Ding, Mingshu Chen, Xinhe Bao*

Low charge overpotential of lithium-oxygen batteries with metallic Co encapsulated in single-layer graphene shell as the catalyst

Nano Energy 2016, 30, 877-884

DOI:10.1016/j.nanoen.2016.08.066