1562307058428594.jpgDr. Xiaoju Cui (崔晓菊)


Graduation Destination:

Associate Professor in Dalian Institute of Chemical Physics, CAS


E-mail: 

cuixiaoju@dicp.ac.cnEducation Background

2012.09 – 2017.06   Ph.D. in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

2008.09 – 2012.06   B.S. in Light industry and chemical engineering, Sichuan University


Working Experiences

2020.01 – Present    Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

2017.07 – 2020.01   Postdoctor in Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University


Awards and Honors

2013  Merit Student of the Chinese Academic of Science

2016  National Scholarship for Postgraduate Students

2016  Merit Student Model of the Chinese Academic of Science

2016  Second Prize of Yanchang Petroleum Scholarship

2017  National Postdoctoral Program for Innovative TalentsPublications (#: equal contribution)

11. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Robust Interface Ru Centers for High-Performance Acidic Oxygen Evolution

Advanced Materials 2020, 32, 1908126

DOI: 10.1002/adma.201908126

10. Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang, Dehui Deng*

Highly Selective Production of Ethylene by the Electroreduction of Carbon Monoxide

Angewandte Chemie International Edition 2020, 59, 154

DOI: 10.1002/anie.201910662

9. Xianguang Meng, Xiaoju Cui, N.Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Direct methane conversion under mild conditions by thermo-, electro- or photocatalysis

Chem 2019, 5, 2296

DOI: 10.1016/j.chempr.2019.05.008

8. Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene

Journal of Energy Chemistry 2019, 36, 47

DOI: 10.1016/j.jechem.2019.04.003

7. Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production

Nature Communications 2019, 10, 86

DOI: 10.1038/s41467-018-07937-w

6. Xiaoju Cui, Haobo Li, Yan Wang, Yuanli Hu, Lei Hua, Haiyang Li, Xiuwen Han, Qingfei Liu, Fan Yang, Limin He, Xiaoqi Chen, Qingyun Li, Jianping Xiao, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Room-temperature methane conversion by graphene-confined single iron atoms

Chem 2018, 4, 1-9

DOI: 10.1016/j.chempr.2018.05.006

5. Junying Wang, Xiaoju Cui#, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuan-Ming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiao-Dong Zhang*, Dehui Deng*, and Xinhe Bao

Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radicals with graphene-encapsulated metal nanoshields

Nano Res. 2018, 11, 2821-2835

DOI: 10.1007/s12274-017-1912-9

4. Xiaoju Cui, Jianping Xiao, Yihui Wu, Peipei Du, Rui Si, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Jianqi Li, Wen-Hua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

A graphene composite material with single cobalt active sites: a highly efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells

Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 128, 6820-6824

DOI: 10.1002/ange.201602097

3. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Dehui Deng*, Jiao Deng, Xinhe Bao*

Single layer graphene encapsulating non-precious metals as high-performance electrocatalysts for water oxidation

Energy Environ. Sci. 2016, 9, 123-129

DOI: 10.1039/C5EE03316K

2. Yunchuan Tu, Haobo Li, Dehui Deng*, Jianping Xiao, Xiaoju Cui, Ding Ding, Mingshu Chen, Xinhe Bao*

Low charge overpotential of lithium-oxygen batteries with metallic Co encapsulated in single-layer graphene shell as the catalyst

Nano Energy 2016, 30, 877-884

DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.08.066

1. Dehui Deng*, Xiaoqi Chen, Liang Yu, Xing Wu, Qingfei Liu, Yun Liu, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Yongfeng Hu, Peipei Du, Rui Si, Junhu Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Tao Xu, Jiao Deng, Fan Yang, Paul N. Duchesne, Peng Zhang, Jigang Zhou, Litao Sun, Jianqi Li, Xiulian Pan, and Xinhe Bao*

Single iron site confined in graphene matrix for catalytic oxidation of benzene at room temperature

Sci. Adv. 2015, 1, e1500462

DOI: 10.1126/sciadv.1500462