1569132266536877.jpgGuilan Xu  (徐桂兰)


Room 309, Lujiaxi Building

College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University

422 Siming South Road, Xiamen, Fujian 361005, P. R. China

Tel.: +86-592-2186907

E-mail: 20520190154150@stu.xmu.edu.cnEducation Background

2019.09 – Present    Ph.D. student in energy chemistry, Xiamen University

2015.09 – 2018.06    M.E. in Inorganic chemistry, Fuzhou University

2010.09 – 2014.06   B.E. in chemical engineering and technology, Dezhou UniversityResearch Interests

Photocatalytic N2 conversion


Patents

1. 徐桂兰、张华彬、康遥、张健,一种基于石墨相氮化碳g-C3N4的光催化剂及其制备方法和应用,201710236277.8,发明专利,2017.04.12,中国


Publications

7. Guilan Xu, Huabin Zhang*, Jing Wei, Hai-Xia Zhang, Xin Wu, Yang Li, Chunshen Li, Jian Zhang* and Jinhua Ye*

Integrating the g-C3N4 Nanosheet with B-H Bonding Decorated Metal-Organic Framework for CO2 Activation and Photoreduction

ACS Nano 2018, 12, 5333

DOI:10.1021/acsnano.8b00110

6. Guilan Xu, Jianchen Shen, Shumei Chen, Yujie Gao, Huabin Zhang* and Jian Zhang*

Double defect modified carbon nitride nanosheets with enhanced photocatalystic hydrogen evolution

Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 17471

DOI:10.1039/c8cp01986j

5. Shumei Chen*, Min Liu, Guilan Xu, Tian Wen*, Jian Zhang

An Anionic Cd(II) Boron Imidazolate Framework with Reversible Structural Transformation and Biomolecular Sensing Properties

Dalton Trans. 2017, 46, 10202-10204

DOI:10.1039/C7DT02082A

4. Hai-Xia Zhang, Min Liu, Guilan Xu, Liyang Liu, Jian Zhang*

Selectivity of CO2 via Pore Space Partition in Zeolitic Boron Imidazolate Frameworks

Chem. Commun. 2016, 52, 3552

DOI:10.1039/C6CC00185H

3. Guilan Xu, Feng Guo*

Topological diversification of two new Cd(II) photoluminescent coordination polymers via auxiliary N-donor ligands

J Coord Chem 2013, 66, 2398

DOI:10.1080/00958972.2013.807920

2. Guilan Xu, Feng Guo*

Construction of two new cadmium(II) coordination polymers based on dicarboxylate and 4,4-bis(1-imidazol-yl)-2,5-dimethyl benzene ligands

Inorg Chem Commun 2013, 27, 146

DOI:10.1016/j.inoche.2012.10.025

1. Feng Guo *, Baoyong Zhu, Guilan Xu, Miaomiao Zhang, Xiuling Zhang*, Jian Zhang*

Tuning structural topologies of five photoluminescent Cd(II) coordination polymers through modifying the substitute group of organic ligand

J Solid State Chem, 2013, 199 , 42

DOI:10.1016/j.jssc.2012.11.026