Group Leader  

1527761773368834.png

     Prof. Dehui Deng
 Counselor  

1542175767104205.png


     Prof. Xinhe Bao
 Staff  

1527761795600122.png

1527761811592300.png

1527761824745437.png  Assoc.Prof. Liang Yu      Ms. Hehua GaoAssoc.Prof.Weiwei Liu


 Post-Docs  

1527761839624477.png

1527761851433913.png

1530950567875716.png

1534413523741964.png

1536584661228704.png

       Dr. Yong Wang        Dr. Xiaoju Cui       Dr. Kaixin Zhu        Dr. Qinqin Ji     Dr. Pethan Rajan
      1527761866826799.png    Dr. Yunchuan Tu
 Visiting Scholar  

1530950433412960.png

    1547623842267263.png

 Prof.Xianguang Meng     Dr. Guang Lv Students  

1527761878728112.png

1527761893140769.png

1527761907657237.png

1527761920644822.png

1527761942778752.png

        Zheng Zhang           Jun Mao        Zifeng Wang       Xiangyu Meng         Ruixue Chen

1527761955212894.png

1527761969546131.png

1527761984510578.png

1527761997413066.png

1527762030730019.png

         Suheng Wang            Lei Tang           Mo Zhang          Jingting Hu          Zeyu Wei

1527762055501777.png

1527762069446124.png

1536584113919505.png

1527762081603389.png

1527762092250400.png

    Wangwang Zhang       Zhilong Zheng         Mingxia Xu          Xinyao Dai        Yunlong Zhang

1538212864659950.png

1538212913833180.png

1547521027763702.png        Huifang Wei           Yanan Li             Kelechi
 Visiting Student  

1530950960821856.png

1533546681393389.png

1539050064738694.png

1539050080885479.png


           Min Wei          Hua Wang      Fangying Zheng          Rouna Jia


 Alumni  2015

Dr. Jiao Deng

2017

Dr. Xiaoju Cui

2018
Dr. Yunchuan Tu