Group Leader  

1527761773368834.png

     Prof. Dehui Deng
 Counselor  

1542175767104205.png


     Prof. Xinhe Bao
 Staff  

1527761795600122.png

1551429808751561.png

     1551429950694481.png

      1527761811592300.png          1527761824745437.png
  Assoc.Prof. Liang Yu      Dr. Yanting Liu      Dr. Rui Huang      Ms. Hehua GaoAssoc.Prof.Weiwei Liu

 Post-Docs  

1527761851433913.png

1530950567875716.png

1534413523741964.png

1536584661228704.png

1527761866826799.png

       Dr. Xiaoju Cui       Dr. Kaixin Zhu       Dr. Qinqin Ji    Dr. Pethan Rajan      Dr. Yunchuan Tu
      1554951291424658.png

1559022450768586.png

1561682305825684.png

1561684463851382.png


    Dr. Shiming Chen

       Dr. Yiran Kang

    Dr. Jinchang Fan      Dr. Suxia Liang

 Visiting Scholar  

1547623842267263.png

    

      


        Dr. Guang Lv          


 Students  

1527761878728112.png

1527761893140769.png

1527761907657237.png

1556099260233820.png

1527761942778752.png

        Zheng Zhang           Jun Mao        Zifeng Wang       Xiangyu Meng         Ruixue Chen

1527761955212894.png

1527761969546131.png

1527761984510578.png

1527761997413066.png

1527762030730019.png

         Suheng Wang            Lei Tang           Mo Zhang          Jingting Hu          Zeyu Wei

1527762055501777.png

1527762069446124.png

1536584113919505.png

1527762081603389.png

1527762092250400.png

    Wangwang Zhang       Zhilong Zheng         Mingxia Xu          Xinyao Dai      Yunlong Zhang

1538212864659950.png

1538212913833180.png

1547521027763702.png

1554949151486146.png


        Huifang Wei           Yanan Li             Kelechi
           Yao Song Visiting Student  

1539050064738694.png

      1539050080885479.png

1557106488692617.png

1557106583590075.png

1562135830738888.png

     Fangying Zheng          Rouna Jia           Jia Zhao         Huicong Xia

            Shuo Li

1562135907170383.png

          Zhihao Li

 Alumni  2015

Dr. Jiao Deng

2017

Dr. Xiaoju Cui

2018
Dr. Yunchuan Tu2019
Prof.Xianguang Meng      Dr. Yong Wang       Min Wei  Hua Wang