1534753484328494.jpgSuheng Wang  (王苏恒)


Room 309, Lujiaxi Building

College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University

422 Siming South Road, Xiamen, Fujian 361005, P. R. China

Tel.: +86-592-2186907

E-mail: wangsh@stu.xmu.edu.cnEducation Background

2015.09 – Present    Ph.D.in Chemistry college, Xiamen University

2011.09 – 2015.06   B.S. in Chemistry college, Xiamen University


Research Interests

Alkane electrochemical activation research


Hobbies 

Basketball


Publications

1. Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng, Xinhe Bao 

Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction

Nano  Energy 2017, 32, 353

DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.12.056

2. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S. Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng & Xinhe Bao  

Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production

Nature communications  2017, 8, 14430

DOI: 10.1038/ncomms14430