1534928859603096.jpg


Jingting Hu (胡景庭)


State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

Zhongshan Road 457, Dalian 116023, China

Tel.: +86-411-84379350

E-mail: hujingting@stu.xmu.edu.cnEducation Background

2016.09 – 2021.06   Ph.D. in Energy Chemistry, iChEM, Xiamen University

2012.09 – 2016.06   B.E. in Applied Chemistry, East China University of Science and Technology


Working Experiences

2021.07 - Present  Postdoctor, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian.


Research Interests

Syngas conversion catalyzed by 2D Materials


Hobbies

Chinese chess


Patents

7. 邓德会、郑智龙、胡景庭,一种异质结结构的电解水材料及其制备方法与应用,202010632088.4,2020.07.03

6. 邓德会、郑智龙、胡景庭,一种多级孔结构的整体式电极及其制备方法与应用,202010632087.X,2020.07.03

5. 邓德会、郑智龙、胡景庭,一种高效的非贵金属电解水催化材料及其制备方法与应用,201911285634.5,2019.12.13

4. 邓德会、郑智龙、胡景庭、田中群,一种自支撑双碳夹心结构的电解水材料及其制备方法,201911212606.0,2019.12.02

3. 邓德会、郑智龙、胡景庭、孟祥宇,一种三维多级孔结构二硫化钼及其制备方法与应用,201910351880.X,2019.04.28

2. 邓德会、胡景庭、邓浇、成康、王野、张庆红、苏海燕、包信和,一种二氧化碳加氢合成甲醇的催化剂,201810935838.8,2018.08.16

1. 康金灿、胡景庭、成康、邓浇、张庆红、邓德会、王野,一种低温合成甲醇的方法,201810701315.7,2018.06.29


Publications

2. Jingting Hu#, Liang Yu#, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinqin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*

Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

Nature Catalysis, 2021, 4, 242-250

1. Zhilong Zheng#, Liang Yu#, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

Nature Communications, 2020, 11, 3315